Kivi murdmine

Põhjakivi usub ainult jätkusuutliku tootmisesse. Põhjakivi hallatavas Valkla lubjakivikarjääris, kust pärinevad Põhjakivi peamised kivitooted, ei kasutata kivimurdmisel lõhkeaineid ega mahukat sisepõlemismootoriga masinatööd.
Maardlas asuv kivi saetakse kõigepealt elektrilise platsisaega sobiva suurusega tükkideks. Saagimisel jälgitakse kuidas liiguvad kihtides looduslikud praod ning milline on kivi kvaliteet. Saagimise lõppedes tõstetakse kivi maast lahti ning tarnitakse lattu.

Vastavalt Põhjakivi esitatud tellimustele valitakse laost igale tootegrupile sobiva kvaliteedi ja omadustega kivi. Meie lemmikuimad kihid Lasnamäe lademest on rahvapäraste nimedega Laksupunane, Kirju kärn, Trepp-kalk, Hall arssin, Valge arssin, Tulikord, Poriarssin, Ristikord ja Üheksatolline.

Kivimurdmine toimub ainult suvisel perioodil, seda teevad töötajad, kes aastaid kivi tundma õppinud ning seda ka käsitsi käidelda oskavad.

  • Peakivi murdmine
  • Peakivi murdmine
  • Peakivi murdmine
Paekivi kivi murdmine

Looduskivi tooted on Euroopas eelistatud, sest tegemist on keskkonnasõbraliku materjaliga, mida saab toota jätkusuutlikult ning loodust reostamata.

Kihid, mis ei sobi viimistluskiviks leiavad oma tee tagasi loodusesse, täitematerjalina või põldudele mulla rikastajana. Kui Valkla lubjakivikarjäär ehituseks sobivast kivist tühjaks saab, täidetakse avatud maa-ala loodusliku kiviräha ja mullaga. Kaevandamise tulemusel pääsevad pindmistesse mullakihtidesse väärtuslikud toitained, need toetavad liigirikkuse taastumist ja annavad erinevatele taimdele elujõudu.

Sellele annab tunnistust paljude vanade maardlate peal kasvavad metsikute orhideede põllud. Nii on ka Põhjakivi maardla kord orhideedele sobiv kasvukoht.